ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЗАКУПУВАНЕ НА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ – 1 БР.“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „КАМЕРА ЗА ДРОБОМЕТНА ОБРАБОТКА – 1 БР.“

Дата на публикуване 22.06.2020 г. – 21:00
Дата на валидност 01.07.2020 г. – 17:00

Възложител Лалев ООД

Документация – тук

0 Comments