СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

ЛАЛЕВ ООД е динамично, бързоразвиващо се дружество специализирано в производството на стоманени конструкции, намиращи широко приложение в общото машиностроене, строителството, рудодобива и рудопреработката, селското стопанство, енергетиката, транспорта.

Производство на стоманени конструкции и елементи за:
Някои от нашите проекти
Производствени възможности
  • Товароподемна техника до 8 т.
  • Автокран 30 т.
  • Дизелови и електрически повдигателни платформи
Качество

Гарантираме висококачествен краен продукт
  

Галерия