Проект: BG16RFOP002-6.002-0250-C01

Проект: BG16RFOP002-6.002-0250-C01

 

 

Проект: BG16RFOP002-6.002-0250-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

Основна цел: Възстановяване на предприятието от икономическите последици от разпространението на пандемията от COVID-19 чрез подобряване на енергийната му ефективност

Бенефициент: ЛАЛЕВ ООД

Обща стойност: 278 622 лв., от които 139 311 лв. европейско и 139 311 лв. национално съфинансиране

Начало: 16.09.2022 г.
Край: 16.07.2023 г.

 

Табела

0 Comments