Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

С реализирането на проекта ще се извърши технологично обновление в „Лалев” ООД и усъвършенстване на неговите производствени процеси, както и повишаване на ефективността и конкурентоспособността му, което ще допринесе за утвърждаването, и развитието на предприятието на националния и предимно на международните пазари.

Проектното предложение включва дейности свързани с доставка и внедряване в производство на специализирани високотехнологични машини за обработка на метали.

С реализиране на настоящия проект “Лалев” ООД ще получи възможността да започне да произвежда и да предлага своите качествени продукти във все по-голям брой страни.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
Проектодоговор
Приложение 1 – Общи условия
Приложение 3.2 – Публична покана ПМС 160
Приложение 3.3 – Изисквания оферти ПМС 160
Приложение 3.4 – Оферта ПМС 160_1
Приложение 3.4 – Оферта ПМС 160_2

Приложение 3.4 – Оферта ПМС 160_5
Приложение 3.6 – Примерна методика за оценка ПМС 160
Приложение 3.7 – Декларация ЗУСЕСИФ ПМС 160

0 Comments