ЗА НАС

ЗА КОМПАНИЯТА

Основахме нашата фирма „Лалев“ през 2003 г. Започнахме работа като едноличен търговец – ЕТ „Лалев – ЛЛВ Христо Лалев“. От тогава произвеждаме ковано желязо и архитектурни детайли от черна и неръждаема стомана. Развивахме дейността си в малка производстена база в град Карлово. Разширявахме производството си непрекъснато. Затова три години по-късно – през 2006 г., пререгистрирахме фирмата в дружество с ограничена отговорност – „ЛАЛЕВ” ООД. Година по-късно инвестирахме в производствени халета в бившия Карловски тракторен завод в село Ведраре, община Карлово.

13 години след началото, развиваме нашето производство върху 12 000 кв.м. площ. Фабриката ни разполага с пълен набор технологично оборудване. Така завършваме целия производствения цикъл, за да създадем продукция, отговаряща на Европейските стандарти.

Нашият екип е от 70 човека – с отлична подготовка и богат производствен опит.  През последните 10 години фирмата ни се специализира в производството на стоманени конструкции с широко приложение в общото машиностроене, строителството, рудодобива и рудопреработката, селското стопанство, енергетиката и транспорта.

НАШАТА ЦЕЛ


Целта ни е да отстояваме нашите утвърдени позиции на българския и европейския пазар в качественото производство и металообработка и да разширяваме дейността си в партньорство с нови клиенти.

НАШАТА МИСИЯ


Нашата мисия е да предоставяме на нашите клиенти качествени услуги и продукти, които да създаваме в безопасни условия на труд и в синхрон с най-прецизните системи за управление на качеството.

ПОДХОДА НИ ЗА РАЗВИТИЕ


Иновативното мислене, традиционният подход към работата и спазването на високи стандарти за качество са движещата сила на нашия млад и амбициозен екип.

НАШЕТО МОТО

Качество, Експедитивност, Иновативност