КАЧЕСТВО

Дейността на Лалев ООД  е сертифицирана от РИНА БЪЛГАРИЯ  в съответствие със следните стандарти:

Как гарантираме висококачествен краен продукт:

  • Собствен машинен парк с универсални и специализирани металорежещи машини.
  • Стриктно спазване на изискванията на техническата документация, предоставена от клиента или разработена от нас.
  • Висококачествени суровини, материали и консумативи.
  • Висококвалифициран и мотивиран персонал, с натрупан дългогодишен производствен опит.